انزجار ورزشکاران دنیا از رژیم صهیونیستی؛ از مارادونا تا رونالدو.