خیلی از خانم ها برای چاشنی غذاشون از دانه‌ی «هل» استفاده میکنن. در خونه عصر شیرین، خانم دکتر محبوبه ابریشم کار برامون از خواص این دانه‌ی خوشبو به عنوان یک دمنوش صحبت کردن.