والله زمین برای من جای قشنگی نیست، برا تموم آدما دیگه مردم، به خاطرات بد گره خوردم، تمام سال برای من شده پاییز؛ کلیپ کوتاه غمگین برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با صدای مهراج