مادرم خیلی دلم برات تنگ شده؛ کلیپ کوتاه و غمگین برای فوت مادر برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ