مجموعه انیمیشن چهل شاهد که با زبان کارتون و تصویرسازی زندگینامه شهدای شاخص را روایت می کند این قسمت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی