بهاره پاشو بزن به جاده، تا دنیا پر از روزهای شاده، زیاده دلخوشی های ساده، بخند امسال سال ماست؛ ترانه شاد «امسال سال ماست» با صدای اشکان خطیبی