برشی از سریال طنز و زیبا نون خ که نورالدین به کیوان کارهای عجیبی که در فراق عشق اش یعنی فرزانه خانم کرده بود یاداور میشه از شبکه آی فیلم با بازی و کارگردانی سعید آقاخانی