آیا تربیت دینی ضرورتی دارد؟ کودکانمان از کجا، و چطور می‌آموزند؟ دکتر سمانه رضایی، روانشناس و متخصص خانواده در این باره اطلاعات خوبی ارایه می دهد.