ای یار جانی دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی، ای خانه و کاشانه من، بیا و از ما بشنو افسانه من؛ همخوانی خاطره انگیز مرحوم عزت الله مهرآوران در سریال فوق لیسانسه ها