کلیپ کوتاه از جردن باروز امریکایی که از اسطوره های دنیای کشتی است او می گوید ایرانی ها بهترین کشتی های دنیا هستند و حسن یزدانی محبوبترین