امون از اون دل یاغی، داری چشمای براقی، کاری با دلم کردی، که چیزی نمونده ازش باقی؛ موزیک ویدئوی زیبای شالیزار با صدای خاص مصطفی راغب