کی بهتر از تو که بهترینی، تو ماهی زیبای روی زمینی، تو همراه من باش، تا که بفهمی چه دلبرانه به دل می نشینی؛ کلیپ استوری تبریک تولد دوست صمیمی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ