آخرین قسمت سریال «افرا» یکشنبه شب پخش می شود. «افرا» از جمله سریال هایی بود که در زمان پخش مورد توجه بینندگان قرار گرفت.