می زند باران به شیشه، مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته؛ کلیپ کوتاه به یاد مرحوم فتحعلی اویسی برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام