چطور می تونیم چند متن را کپی کنیم؟ این قابلیت در ویندوز ده با کلیبورد قابل اجراست