لحظه وقوع زلزله۵.۷ ریشتری در چلگرد شهرستان کوهرنگ.