کلیپ آموزش درست کردن یک سلاح جالب با تکه های پلاستیک که چند سکه به عنوان تیر می خورد.