همه چیز از خود شروع میشه، خودت رو دوس داری یا نه؟ با این دید انسان باید برای خودش احساس ارزشمندی بسازه؛ کلیپ انگیزشی موفقیت از دکتر بابا زاده