چه شد که حسن یزدانی تیلور را شکست داد؟ نسخه‌ ای که دبیر، سوریان و درستکار برای تیلور پیچیدند