ایران نمی رود هوای تو به قدر لحظه ای ز یادم، ایران تنها نمی گذارم به خاک پاکت ایران، تو که برای من مقدسی چو مام مادری ایران؛ گوشه ای از ترانه جدید حجت اشرف زاده با نام ایران