اسپایدرمن یا بتمن؛ دوست داری جای کدوم یکی باشی؟ قهرمانهایی که برای نجات مردم کارای بزرگ انجام میدن!