شرح دیوانگی ام رد شده از هر سخنی؛ هر که در دهر پِی نام و نشان است علنی؛ شهره ی شهر شده سینه زنت از بس خواند؛ اهل عالم به خدا من حسنی ام حسنی ... سینه زنی شور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای جواد مقدم.