با بغضی بیصدا دارم ، میون حجره میبارم؛ نمونده طاقتی دیگه واسه تنِ تب دارم؛ لبریز آه و دردم شده کارم گریه و زاری؛ انگاری داره با من زمونه سر ناسازگاری؛ سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات ... سینه زنی شام 28 صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای جواد مقدم.