عشقم شدی مثل تو نیست، ول نکنی دستمو جدی بگیر حرفمو؛ کلیپ اجرای میثم ابراهیمی از جدیدترین آهنگ به نام یکی باشه.