رهبر انقلاب: آن دستی که به جمهوری اسلامی و به ایران عزیز تجاوز بکند، این دست را ملت ایران قطع خواهد کرد. جواب عملی جمهوری اسلامی، جواب دندان‌شکن خواهد بود…