کافه ها رو پی تو می گردم، صندلی به صندلی میز به میز، تو توی پاییز رسیدی، باید تو رو پس بگیرم از پاییز؛ اجرای آزاد ترانه عاشقانه کافه پاییز با صدای حامد طاها