کلیپ مثبت اندیشی منتسب به افلاطون درباره عمر و رفتار انسان در زندگی