کلیپی که گفته می شود مربوط به جنگ قره باغ می باشد و در آن دو سرباز کشور آذربایجان با آتش زدن پرچم اسراییل و امریکا به مقام معظم رهبری عرض ارادت می کنند