ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش؛ بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش ...