ربنا یه کاری کن برای سینه زنها، بیان زیارت حسین اربعین مثل قبلاها، دعا کنید که غصه ای نباشه، روزی ما دوباره کربلا شه، سلامتی و زندگی بهتر سهم همه امام حسینی ها شه، من حیدری ام روی بدی هام قلم بزن؛ نماهنگ اربعین با صدای محمد حسین پویانفر