حرم ندیده وقت جاموندن از حرم رسیده، حرم ندیده کربلا دلم برا تو پر کشیده، به آتیش کشوندی با داغت سوزوندی، لیاقت نداشتم منو دور نشوندی، گفتی کوله بارتو بردار، با دل بیا میون جاده؛ کلیپ دلنشین «حرم ندیده» با نوای حاج عبدالرضا هلالی