ویدئویی جالب از داستان سالم ماندن پیکر مطهر شهید محمد رضا شفیعی بعد از ده سال با وجود لطماتی که بعثی ها به آن وارد کرده بودند توسط مادر شهید و اطرفیان و سردار باقرزاده و دکتر نازپرور