قسمتی از سخنرانی حاج آقا انصاریان درباره روایت داستان شهادت زایران امام حسین علیه السلام و تالم شدید امام عسگری علیه السلام به مناسب ایام اربعین حسینی