این قطعه خاطره انگیز که روایتی داستانی دارد دلتنگی‌های فرزند خردسالی که پدرش را که به جنگ رفت و بخواب دیده است بیان می‌ کند. سرود نوستالژی دوران جنگ که اول بار در رژه دفاع مقدس شیراز خوانده شد. مادر برام قصه بگو، قصه بابا رو بگو دلتنگ تفنگه، مادر برام حرف بزن، از ایمونش بگو از پیمونش بگو