حاج آقا علیرضا پناهیان: بر طبق سیره ائمه و علما مانند آیت الله العظمی بهجت (ره) باید کودکانمان را کریمانه و بزرگوارانه تربیت کنیم