حسن رحیم پور ازغدی: مطمئن باشید اگر این حرکت سیاسی نبود بایکوت نمیشد؛ قسمتی از سخنرانی استاد رحیم پور درباره راهپیمایی اربعین حسینی