نگاهم یاد یاران کرده امروز، مرا سر در گریبان کرده امشب، غم و فریاد من از این و آن نیست، دلم یاد رفیقان کرده امروز؛ مداحی به مناسب هفته دفاع مقدس با نوای علی مالکی نژاد