اهمیت دعای ظهور امام زمان عجل الله در زیارت و پیاده روی اربعین که نپرداختن به آن ناراحتی امام عصر را در پی دارد.