کلیپی درباره اعجاز حرکت پیاده روی اربعین با فرازهایی از صحبت های مقام معظم رهبری و استاد رائفی پور