عدم رعایت پروتکل‌هایی مثل فاصله اجتماعی می‌تواند به شیوع بیشتر کرونا در ایران و عراق منجر شود. بدیهی است هرچه تراکم جمعیت در پیاده‌روی اربعین بیشتر باشد احتمال شیوع ویروس کرونا نیز بیشتر خواهد شد. بنا براعلام رییس سازمان حج تا روز 29 شهریورماه فقط برای 34 هزار نفر ویزای عراق صادر شده است.