مادر شهیدی که ۳۱ سال چشم انتظار فرزندش بود، خانم «بهرام‌نیا» مادر شهید «بهروز صبوری»: پسرم گفت ۴۰ روز دیگر بر می‌گردم اما شد ۴۰ سال.