آموزش چهل تکه دوزی دوخت رومیزی ساده توسط خانم فاطمه زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.