خمیرهزارلای شیرینی کاپو ۱ بسته کاتلا ۲-۳ قاشق دارچین ۱ قاشق با خمیرهای هزارلای کاپو می‌تونین میانوعده‌های متنوعی رو آماده کنین.