با لیوان یک بار مصرف و بادکنک این بازی جذاب را انجام دهید. داخل بادکنک کمی آب بریزید و باد کنید. مناسب ۳ سال به بالا