کلیپ کوتاه بخشی از بیانات مقام معظم رهبری با ورزشکاران و قهرمانان المپیک و پارالمپیک.