آموزش پخت آش شولی یزد توسط مرضیه سریزدی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.