کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی با موضوع: انقدر یاغی نباش.