با گریه خوابیدم تو رویا می دیدم؛ همه هستن الا من؛ با غصه لرزیدم بغضم گرفت دیدم؛ همه جمعن حرم حسن ... در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای کاظم اکبری اجرا شده در هیئت جنت العباس کاشان.