شمن به دنبال القای ما نمی‌توانیم هستند. بیانات رهبر انقلاب پیرامون موضوع دشمن‌شناسی.