انیمیشن دیدنی از عشق وعلاقه مادربزرگ به نوه که می خواهد او را بغل کند ولی با عکس العمل نامناسب او مواجه میشه...